Prekių garantijos

Prekių garantijos

Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus rasite prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei vartotojas nepažeidė prekės naudojimo taisyklių. Todėl, norėdami išvengti nesusipratimų, labai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, naudoti prekę tik pagal paskirtį, nedaryti eksperimentų, naudoti tik tinkamas ekspluatacines medžiagas. Pateikiant  prekę garantiniam remontui, būtinai reikia turėti prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.                                                                                                                                                                         

Tuo atveju, jei nusipirkę prekę pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 7 (septynias) darbo dienas nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę.
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje. 
2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta. 
3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. 
5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

Visus kitus klausimus neaprašytus šiose taisyklėse , sprendžiame individualiai , kad ir Pirkėjas ir Pardavėjęs būtų patenkinti.